среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że niekiedy mało wprawnym okiem z trudem je odróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało wprawnym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, bezproblemowej obróbce oraz względnie atrakcyjnej cenie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza albo od razu ociosuje, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy plot plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się kolor głazów na ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet, przybierają one wówczas różne odcienie czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie złożone są w warstwy o różnorodnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż wycina się największe bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne można również siekać na sześciany o proporcjonalnych zarysach, używane później w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je dzielić przy asyście specjalistycznych klinów oraz dłut na cienkie, nieregularnych obrysów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety Winylowe używa się również wapienie - skały aluwialne, powstałe z uzbieranych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę sztachetowa. Nadają się jednak głównie do stosowania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na ścieranie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu oraz własnych zamiłowań forma kamiennych tafel może być różny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki i balustradyogrodzenia z plastiku z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek unosi się z skał różnorodnego konturu, złożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje z fragmentów o nieproporcjonalnych zarysach, trzeba je trafnie zestawiać tzn. tak, ażeby forma każdego kolejnego scalał się z uprzednim. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia z Winylu należą do głazów mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu porastają również mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań lub rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki polerują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, by głazy na ogrodzeniu w mgnieniu oka wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий