среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia z plastiku na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastykowe na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki Winylowe na plot i furtę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy planowane plot plastykowe na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий